Taalradar

Taalradar is een platform gemaakt door het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), waarmee door middel van crowdsourcing kennis verzameld wordt over het Nederlands.

Tags:

enetCollect

EnetCollect staat voor European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques. Het doel van het project is om met behulp van crowdsourcing de productie van lesmateriaal voor taalleerders met verschillende niveaus en achtergronden te verbeteren.

Tags:

Ga lekker zitten

“U hebt bezoek. Hoe nodigt u hem of haar uit om te gaan zitten? Kom binnen en … .” Dit was een van de vragen uit het onderzoek naar taalvariatie op ons crowdsourcingplatform Taalradar. Ga zitten was het meest gegeven antwoord. Maar uitsluitend deelnemers uit Vlaanderen gebruiken de vorm zet u, en alleen Nederlanders zeggen…

Tags:


Terug naar 'Zoeken op tags'