Categorieën
Uitgelichte term

vier vrijheden

Vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zijn de ‘vier vrijheden’ opgenomen. Dat wil zeggen: vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Foto: Pxhere

De belangrijkste doelstelling van de EU is om de vrede in Europa te bewaren en om de economische welvaart te verhogen. Met behulp van de vier vrijheden wil de EU dat bereiken. Zo worden goederen binnen de grenzen van de EU niet meer gecontroleerd en hoeven er geen invoerrechten betaald te worden; de EU wordt beschouwd als één enkel grondgebied. Dankzij het vrij verkeer van personen kunnen inwoners van de EU zonder restricties reizen in andere EU-lidstaten. Vrij verkeer van diensten houdt in dat iedere EU-burger mag werken waar hij wil. En de vierde vrijheid ten slotte is het vrij verkeer van kapitaal. Dat betekent dat EU-burgers in elke lidstaat een rekening kunnen openen en kunnen investeren in onroerend goed buiten het eigen land. Dit om de barrières voor internationale investeringen op te heffen en economische groei te stimuleren. Vandaar ook dat we binnen de EU allemaal een IBAN (International Bank Account Number) hebben.


Meer lezen