Categorieën
Nieuw woord van de week

funderingslabel

Welk huis zakt voor de funderingstoets?

Label dat een indicatie geeft hoe groot het risico is dat een pand te maken zal krijgen met funderingsproblemen. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft aangekondigd dat dit nieuwe label vanaf juli 2021 moet worden opgenomen in de taxatierapporten van huizen. Een funderingslabel komt tot stand door het combineren van gegevens zoals de grondwaterstand, de bodem en de staat van de fundering. Het heeft vooral een signaleringsfunctie: huiseigenaren kunnen bijvoorbeeld nog preventieve maatregelen nemen en zijn gewaarschuwd voor de (vaak schrikbarende) kosten.

Foto: Boukje Verheij

Volgens het KCAF zijn er zo’n 250.000 woningen waarvoor code oranje of rood geldt. Veel zijn gefundeerd op palen, maar er zijn er ook bij met een stalen fundering (die rusten rechtstreeks op een draagkrachtige bodem). Belangrijkste oorzaak van de verzakkingen is dat het klimaat droger is geworden, en het grondwaterpeil is gedaald. Hierdoor klinkt de bodem in en kan er bijvoorbeeld paalrot ontstaan.

Het woord funderingslabel sluit aan bij het bekende woord energielabel. Een definitief energielabel is in Nederland verplicht bij verhuur of verkoop en geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen worden. In België hebben ze het soortgelijke energieprestatiecertificaat (EPC).

Bronnen:


Meer lezen