Categorieën
Nieuws

ENeL: Europees netwerk voor lexicologen

Eind maart en begin april 2016 neemt het INL deel aan verschillende bijeenkomsten van ENeL (European Network of e-Lexicography). In de workshops wordt onder andere gesproken over verschillende woordenboekapplicaties, digitalisering en standaardisering.

In 2013 hebben het INL en de Fryske Akademy samen met partners uit 28 andere Europese landen een subsidie voor vier jaar ontvangen van COST: een organisatie die wetenschappelijke samenwerking in Europa stimuleert. Het bedrag wordt ingezet voor het oprichten van een Europees netwerk voor lexicologen (ENeL), met als doel om de zichtbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van de Europese nationale woordenboeken te vergroten.

Acties

Om dit doel te bereiken organiseert het netwerk regelmatig internationale bijeenkomsten, workshops en trainingen. Op 31 maart en 1 april vindt er een Action meeting plaats in Barcelona waarin diverse woordenboekapplicaties onder de loep genomen worden. Op 5 en 6 april wordt in Skopje een workshop georganiseerd over het omgaan met meerwoordexpressies in lexicografisch materiaal.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.